Chính sách bảo mật thông tin

chinh-sach-bao-mat-thong-tin dynamic page cover image

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin:

Thu thập thông tin cá nhân: Trang web của chúng tôi thu thập thông tin cá nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho sự an toàn của khách truy cập. Thông tin này có thể là tên, họ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và thông tin tương tự. Thông tin này được thu thập cho mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tối ưu hóa trải nghiệm của khách truy cập.

Sử dụng thông tin: Thông tin thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và để hiểu sở thích của khách truy cập. Nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích khuyến mại và quảng cáo. Thông tin cũng có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của khách truy cập của chúng tôi và để phục vụ họ tốt hơn.

Lưu trữ thông tin: Thông tin đã thu thập được lưu trữ trong các khu vực lưu trữ an toàn của bên thứ ba. Thông tin này được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin: Thông tin thu thập được có thể được chia sẻ với các bên thứ ba theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc với sự đồng ý của khách truy cập. Ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ của chúng tôi tốt hơn. Tuy nhiên, nó tuân theo một giao thức bảo mật nghiêm ngặt liên quan đến tính bảo mật của thông tin này và không được các bên thứ ba sử dụng quá mức.

Cập nhật và Thay đổi: Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi có thể được cập nhật và thay đổi theo thời gian. Những thay đổi này có thể là do các lý do như quy định pháp lý và thay đổi lập pháp. Khách truy cập của chúng tôi sẽ được thông báo về những thay đổi này và luôn có thể tìm thấy chính sách bảo mật thông tin cập nhật của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.